การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อกรดน้ำส้มที่อุณหภูมิสูงด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม