ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร

Sub Project

Publish Year International Journal 14
2023 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, exTaylor Heckman, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPattarawit Kerddee, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, exEsteban Soto, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Concurrent infections of Streptococcus iniae and Aeromonas veronii in farmed Giant snakehead (Channa micropeltes)", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 629-641
2023 exJessica Kaye Turner, exSasakorn Sakulpolwat, exSuchanuch Sukdanon, inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, exPitchaporn Waiyamitra, exChutchai Piewbang, exFelipe Pierezan, exSomporn Techangamsuwan, exEsteban Soto, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Tilapia lake virus (TiLV) causes severe anaemia and systemic disease in tilapia", Journal of Fish Diseaes, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 643-651
2023 exMelba G. Bondad-Reantaso, exBrett MacKinnon, exIDDYA KARUNASAGAR, exSophie Fridman, exVICTORIA ALDAY-SANZ, exEDGAR BRUN, exMarc Le Groumellec, exAihua Li, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exIndrani Karunasagar, exBin Hao, exAndrea Dall'Occo, exRuggero Urbani, exAndrea Caputo, "Review of alternatives to antibiotic use in aquaculture", Reviews in Aquaculture, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2023, หน้า 1-31
2023 inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, exMatepiya Khemthong, exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "The Modulation of Immune Responses in Tilapinevirus tilapiae-Infected Fish Cells through MAPK/ERK Signalling", Viruses, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023
2023 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Streptococcus agalactiae Serotype VII, an Emerging Pathogen Affecting Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) in Intensive Farming", Transboundary and Emerging Diseases, ปีที่ 2023, ฉบับที่ -, มีนาคม 2023, หน้า 1-13
2023 exNeetu Shahi, exTharinthon Prasartset, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "A specific and sensitive droplet digital polymerase chain reaction assay for the detection of tilapia lake virus in fish tissue and environmental samples", Journal of Fish Diseases, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2023, หน้า 1-10
2023 exNeetu Shahi, exBhupendra Singh, exSumanta Kumar Mallik, exDebajit Sarma, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "RNA-Seq Reveals Differential Gene Expression Patterns Related to Reproduction in the Golden Mahseer", Fishes, ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-20
2023 exPrysathryd Sarabhorn, exPanawit Sitthichirachat, exChootrakul Siripaiboon, exChanoknunt Khaobang, exPrachya Palay, exTanaporn Thapsamut, exHaryo Wibowo, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exFabrizio Scala, "Investigation of wood pellet gasification in a novel pilot-scale fixed-bed decoupling gasifier", Fuel, ปีที่ 352, ฉบับที่ 129025, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1-10
2023 inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, exThitima Purimayata, exThnapol Luengyosluechakul, exPau Badia Grimalt, exAna Silvia Pedrazzani, exMurilo Henrique Quintiliano, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Tilapia (Oreochromis spp.) Welfare in the Semi-intensive and Intensive Culture Systems in Thailand", Animals, ปีที่ 13, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2023, หน้า 2498
2023 exChotpatiwetchkul, W, exSittiwanichai, S, inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "What make malarial adenosine deaminase from PLASMODIUM VIVAX recognise adenosine and 5 '-methylthioadenosine: simulation studies", JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2023, หน้า 1437-1444
2023 exTancharoen, C., exTovivek, B., inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGorinstein, S., inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Exploring the structural and dynamic differences between human carnosinase I (CN1) and II (CN2)", Proteins: Structure, Function and Bioinformatics, ปีที่ 91, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 822-830
2022 exWarin Rangubpit, inดร.อุโฆษ สุวรรณ, อาจารย์, inนางดานัย แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoger W. Stich, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Elucidating structure and dynamics of glutathione S-transferase from Rhipicephalus (Boophilus) microplus", Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กันยายน 2022, หน้า ---
2022 exNatmai, S., exKuntip, N., exJaprung, D., inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "The aggregation of multiple miR-29a cancer biomarkers induced by graphene quantum dots: Molecular dynamics simulations", Journal of Molecular Graphics and Modelling, ปีที่ 116, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022
2022 exDorothea V. Megarani , exLowia Al-Hussinee, exKuttichantran Subramaniam, exPreeyanan Sriwanayos, ex Kamonchai Imnoi, exBill Keleher, exPamela Nicholson, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exPuntanat Tattiyapong, exPaul Hick, exLori L. Gustafson, exThomas B. Waltzek, "Development of a TaqMan quantitative reverse transcription PCR assay to detect tilapia lake virus", Diseases of Aquatic Organisms, ปีที่ 152, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า 147-152
Publish Year International Conference 3
2023 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, exPau Badia Grimalt, exAna Silvia Pedrazzani, exMurilo Henrique Quintiliano, "TACKLING WELFARE CHALLENGES IN TILAPIA FARMS IN SOUTHEAST ASIA", World Aquaculture Society Conference 2023, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2023, Darwin เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exJidapa Yamkasem, exPuntanat Tattiyapong, exOngard Lawhavinit, "Exploring Protective Immunity in Tilapia: A Novel Nanovaccine Approach against Tilapia Lake Virus Disease", The 21st International Conference on Diseases of Fish and Shellfish (EAFP XXI), 11 - 14 กันยายน 2023, Aberdeen สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2023 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exTharinthon Prasartset, "Multiplex PCR assay for simultaneous detection of three important viruses in tilapia", The 21st International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, 11 - 14 กันยายน 2023, Aberdeen สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ