ระบบการย่อยสลายไมโครพลาสติกใช้งานได้จริงด้วยวัสดุนาโนสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์บิสมัทวานาเดตร่วมกับกระบวนการโฟโตเฟนตันด้วยแสงอาทิตย์