การประเมินศักยภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเดิมในการกำจัดไมโครพลาสติกและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบฯโดยใช้หลักการกักกันทางชีวภาพด้วยพืชพรรณผสมผสาน