การสกัดแยกสารกาโนเดอริกเพื่อใช้เป็นสารเทียบสารสกัดมาตรฐานเห็ดหลินจือเขากวางอ่อน ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว