การตรวจหาเชื้อไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวด้วยวิธีรีเวิร์สทรานสคริปชั่น ลูป-เมดดิเอท เตดไอโซเธอร์มอลแอมพลิฟิเคชั่น และชุดตรวจไวรัสโคโรน่าในแมวแบบขั้วไฟฟ้าประยุกต์แบบพิมพ์สกรีน