การพัฒนานวัตกรรมโครงตาข่ายเส้นใยนาโนจากวัสดุเชิงประกอบชีวภาพของพอลิแลคติก แอซิดกับอนุภาคนาโนซิลเวอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุผ้าปิดแผล

Publish Year International Conference 2
2024 exKawisara Sirichaicharoenkol, exChatruedee Sukbovornkul, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization the electrospun poly(lactic acid) nanofiber mats containing the silver nanoparticles for medical application", The 17th International Workshop for East Asian Young Rheologists, 23 - 26 มกราคม 2024, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2024 exC. Sukbovornkul, exK. Sirichaichareonkul, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization the electrospun fiber mats based on polylactic acid composited with silver coated titanium dioxide", The 17th International Workshop for East Asian Young Rheologists, 23 - 26 มกราคม 2024, Busan สาธารณรัฐเกาหลี