การพัฒนาประสิทธิภาพของโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 โดยการเติมธาตุเออร์เบียมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทางการเกษตร

Publish Year International Journal 3
2024 exYue Wang, exWeimin Tan, exXinliang Luo, exXingxing Rao, exYaxin Wang, exJinke Wang, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exLingwei Ma, exDawei Zhang, "A novel self-healing coating with mechanically-triggered self-reporting properties: Color and fluorescence dual damage indications", Progress in Organic Coatings, ปีที่ 187, ฉบับที่ N/A, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 108147
2024 exWongkhuenkaew, N., exSuwanpreecha, C., inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exPongsaksawad, W., exLimmaneevichitr, C., "Enhancing electrochemical corrosion resistance in Al–6Ni alloys through trace Sc additions", Journal of Materials Research and Technology, ปีที่ 30, พฤษภาคม - มิถุนายน 2024, หน้า 3066-3078
2023 exChuang Qiao, exQiong Wu, exLong Hao, exXueyuan Zhang, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exMeng Sun, exXizhong An, exWei Ke, "Material selection in making electrochemical impedance spectroscopy sensor for electrolyte thickness measurement in marine atmosphere", Corrosion Science, ปีที่ 221, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2023, หน้า 111373-11373
Publish Year National Journal 1
2023 exChaiyawat Peeratatsuwan, inนายอุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์, inดร.เกวลี เพชราทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Corrosion Kinetics Analysis of Low Alloy Steel Submitted to the Artificial Industrial Environment", Journal of Advanced Development in Engineering and Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 38, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 108-117