การวางแผนจัดการประชากรปลากัดป่าภาคตะวันออกอย่างแม่นยำ ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอและภูมิศาสตร์สารสนเทศ

Publish Year International Journal 1
2022 exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaphong, exPish Wattanadilokchatkun, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exKyudong Han, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Quality control of fghting fsh nucleotide sequences in public repositories reveals a dark matter of systematic taxonomic implication", Genes & Genomics, ปีที่ -, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า 1-13
Publish Year International Conference 2
2023 exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exนายกิตติพงษ์ ใจสมุทร, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exนายพิชญ์ วัฒนาดิลกชาติกุล, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Polygenic sex determination or recent emergence of a new sex determining region in the Siamese fighting fish (Betta splendens, Regan, 1910)", 12th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish, 15 - 19 พฤษภาคม 2023, Crete, Greece สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2023 exWongsathit Wongloet, exTrifan Budi, exWorapong Singchat, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, exNivit Tanglertpaibul, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetic characteristics and local adaptation of the Chee Fah and Fah Luang chicken", International Food Animal Conference Can Tho University, 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2023, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม