การสร้างขั้วไฟฟ้าเคมีเพื่อตรวจวัดคลอแรมฟินิคอลด้วยกราฟีนออกไซด์และโลหะออกไซด์ เพื่อความปลอดภัยของอาหาร