คุณสมบัติของสารเสริมรสชาติโคคูมิที่ผลิตจากเอนไซม์กลูตามิเนสชอบเกลือของแบคทีเรีย Tetragenococcus muriaticus FF5302 เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเชิงฟังก์ชั่นแห่งอนาคตสำหรับผู้สูงอายุ