ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนต่อลักษณะของกลิ่นรสวนิลาและรสอูมามิ

Publish Year International Journal 1
2021 exS. Bai-Ngew, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exW. Zhou, "Microwave vacuum-dried durian flour and its application in biscuits", Heliyon, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า e08292