การสังเคราะห์กรดแกลลิคคอนจูเกตกับโพลีอะมิโดเอมีนเดนไดรเมอร์เพื่อเป็นตัวนำส่งสารบรรเทา การเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมตามอายุ