ผลของสารสกัดตรีผลาต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเชื้อจุลชีพในลำไส้ของผู้ที่มีภาวะอ้วน