นวัตกรรมการใช้ประโยชน์เถ้าชานอ้อยเพื่อการผลิตวัสดุปรับแต่งหมู่ฟังชั่นมูลค่าสูงสำหรับการ ประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNunchanok Musikanon, exZehui Du, exPariyawalee Sangteantong, exKunpirom Chainarong, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Preparation of C-Zn functionalized MCM-41 from bagasse heavy ash for adsorption of volatile organic compounds", Materials Letters, ปีที่ 307, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 131065-131068
2022 exThanapha Numpilai, exChin Kui Cheng, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Rapid effectual entrapment of arsenic pollutant by Fe2O3 supported on bimodal meso-macroporous silica for cleaning up aquatic system", Chemosphere, ปีที่ 300, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022, หน้า 134613-1-9