การพัฒนากระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา Fe-Co/K-Al2O3 สำหรับการผลิตโอเลฟินส์เบาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์