การวัสดุสังเคราะห์โครงร่างโลหะอินทรีย์เพื่อพัฒนาเป็นชุดตรวจวัดต้นแบบสารตกค้างยาปฏิชีวนะในกลุ่มไนโตรฟูแรน