การประเมินประสิทธิภาพสารกำจัดแมลงเชิงกลและสารสกัดจากพืชในการเป็นสารเสริมฤทธิ์กันของสารเคมีสังเคราะไพรีทรอยด์ต่อยุงลายบ้านสายพันธุ์ที่ต้านทานสารเคมีกำจัดแมลง