การขยายขั้นตอนวิธีเฉื่อยสำหรับการแก้ปัญหาการเพิ่มเข้า