การควบคุมทางชีวภาพของโรคกาบใบแห้งในข้าวซึ่งเกิดเชื้อรา Rhizoctonia solani โดยการสร้างกลุ่มของแบคทีเรียที่มีความสามารถในการส่งเสริมการเจริญและการศึกษาประชากรแบคทีเรียบริเวณรอบรากข้าว