การพัฒนาการชุดทดสอบอย่างรวดเร็วของการติดเชื้อ Ehrlichia canis แบบ Combo ที่ ตรวจจับแอนติเจน gp36 และแอนติบอดี IgM/IgG