การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์โรฟสไกป์/สีย้อมไวแสงที่มีการส่องผ่านของแสงอินฟราเรดและมีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาสูง โดยใช้โลหะผสมของแพลทินัม/นิกเกิล บนท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นเป็นขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดและใช้แทนทาลัม/ไทเทเนียมที่ถูกเจือในอินเดียมออกไซด์บนแผ่นกราฟีนเป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งใส

Publish Year International Conference 1
2023 exThunyathron Sanjailuk, exKai Pan, inดร.ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์, "Platinum and PtNi nanoparticle-supported multiwalled carbon nanotube electrocatalysts prepared by one-pot pyrolytic synthesis with an ionic liquid for dye-sensitized solar cells", Pure and Applied Chemistry International Conference 2023, 20 - 21 มกราคม 2023, เชียงราย ประเทศไทย