การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมและโปรติโอมของข้าวพันธุ์กลายที่มีสารแอนติออกซิแดนซ์ (วิตามินซี) ต่ำ ที่มีผลต่อระดับความต้านทานโรคไหม้ในข้าว