ไมโครไบโอมของแหนเป็ดสำหรับกำจัดน้ำเสียและการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์