การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาพื้นที่เจริญกรุงและเยาวราช

Publish Year National Journal 1
2023 inดร.ณภัทร สำราญราษฎร์, อาจารย์, inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Model of the Network Structure of the Artificial Neural Network Model, the Image of Tourism in the Lifestyle of Thai Tourists, A Case Study of Charoenkrung and Yaowarat Areas", วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 133-148