การประเมินมะม่วงบริโภคผลสุก บริโภคผลดิบ และเปลือก สำหรับลักษณะสารต้านอนุมูลอิสระ และคุณภาพการบริโภค ในมะม่วง 16 พันธุ์ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย