การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีสำหรับการควบคุมเชื้อ Phytophthora สาเหตุของโรคเน่าดำในกล้วยไม้