เชื้อเบโกโมไวรัสที่เข้าทำลายถั่วฝักยาว ความหลากหลายทางพันธุกรรม และการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อด้วยเทคนิคพีซีอาร์