การศึกษาการใช้ประโยชน์ได้จากเวย์โปรตีนที่เหลือจากกระบวนการผลิตชีสน้ำนมแพะ เพื่อผลิตเวย์โปรตีนพร้อมดื่ม