การพัฒนาหัวเชื้อแบคทีเรียผสมสำหรับฟื้นฟูดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารไซเพอร์เมทรินมายาวนาน