การตอบสนองของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) ต่อสารอีมาเมกตินเบนโซเอต ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่สำคัญในประเทศไทย