สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมโรคในข้าว

Publish Year International Conference 2
2022 inดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exดร.สมพร มูลมั่งมี, "Phytochemical analysis and antifungal activity of Alpinia galanga rhizome extracts", The 2022 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2022), 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exดร.สมพร มูลมั่งมี, "สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากข่า", The 2022 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2022), 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย