การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอเฟจเพื่อการควบคุมแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร