เทคโนโลยีความแม่นยำเพื่อการจัดการฟาร์มและธุรกิจโค

Publish Year International Journal 1
2021 exNalina Phisanbut, exKasidid Songsupakit, exPoonsak Nuchsiri, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Using social practice theory to increase herd recording system engagement", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 674-683