การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

Publish Year National Conference 1
2021 inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, exMiss Khin Moe Moe Htet, "The utilization of high quality bamboo charcoal as an adsorbent for improving thequality of undistilled whisky", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย