การผลิต DHA และ EPA จากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน

Publish Year International Journal 1
2022 exRuangsomboon, S., inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of CO2 Concentration on Growth, CO2 Fixation, and Biochemical Composition of the Microalga Nannochloropsis oculata", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 325-338