การผลิตโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุของการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับฟาร์มเลี้ยง

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2022 exVimbai Irene Machimbirike, exNatapol Pornputtapong, exSaengchan Senapin, exEakapol Wangkahart, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exPongsak Khunrae, exTriwit Rattanarojpong, "A multi-epitope chimeric protein elicited a strong antibody response and partial protection against Edwardsiella ictaluri in Nile tilapia", Journal of Fish Diseases , ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 1-8
2020 exนางสาวผกาภรณ์ พันธุ์อร่าม, exDr.Gunanti Mahasri, inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ปิติ อ่ำพายัพ, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "Immune Regulation, but Not Antibacterial Activity, Isa Crucial Function of Hepcidins in Resistance againstPathogenic Bacteria in Nile Tilapia (Oreochromisniloticus Linn.)", Biomolecules, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-29