การพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์อย่างรวดเร็วทางชีวโมเลกุลมัลติเพล็กซ์โพลิเมอเรสเชนรีแอคชั่น สำหรับเชื้อแบคทีเรียก่อโรค enterotoxigenic Bacillus cereus, Shiga Toxin-producing Escherichia coli (STEC) และ Listeria monocytogenes เพื่อประเมินและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของผักสด