การปรับปรุงผิวซิลิกาฟูมเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติเพื่อผลิตยางรองกันสั่นสะเทือน