การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบคทีเรียตรึงรูปในเอการ์ผสมกรดพอลิกลูตามิกเพื่อส่งเสริมการเจริญของผักเศรฐกิจในแปลงปลูกของเกษตรกรเครือข่ายและการศึกษาผลกระทบจากการใช้กล้าเชื้อต่อสังคมแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อม