การประยุกต์สมบัติการกระตุ้นเชิงแสงของสารเชิงประกอบระหว่างสารกระตุ้นเชิงแสงและพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้สำหรับการพัฒนาด้านการผลิตเมล็ดเทียม

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattikan Saetan, exAssareeya Aoboun, "Effect of Ga and Gd as Catalyst in Zno/Reduced Graphene OxideComposites upon Photodegradation Process", Solid State Phenomena, ปีที่ 287, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 59-63