นวัตกรรมวัสดุผสมลิกนินจากเศษเหลือทิ้งปาล์ม

Sub Project

Publish Year International Conference 3
2022 exKittitat Sirivechphongkul, inดร.ณัชพล เจียรสำราญ, อาจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exKesinee Iamsaard, exYao-Tung Lin, "Biodegradable Mulch Film with Lignin Extracts and Antimicrobial Properties", Thai Society for Biotechnology (TSB) International Conference Online 2022 "Challenging Biotechnology and Disruptive Solutions: Inspirational Tools toward Sustainability" , 29 เมษายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exKittitat Sirivechphongkul, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exJackapon Sunthornvarabhas, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัชพล เจียรสำราญ, อาจารย์, "Mask Pad Coated with Lignin from Empty Fruit Bunches", Thai Society for Biotechnology International Conference Online “Green Energy & Zero Waste Society”, 2 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPimpun Tongpun, "Cost Estimation of Biolubricant Oil Manufacture Derived from Palm Oil in Thailand", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020) , 26 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย