การเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นแบบระเหยด้วยน้ำเย็นที่ผลิตในช่วงกลางคืน