การทำแผนที่ยีนแบบละเอียดของยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อดินด่างในถั่วเขียว และการพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือก