การประยุกต์ใช้การป่าไม้แม่นยำในสวนป่าไม้สักในภาคเหนือของประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2019 exAngkana Thongkam, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "LOGGING PLANNING VIA AERIAL FOREST SURVEY", FORMEC: 52 International Symposium on Forest Mechanisation, 6 - 9 ตุลาคม 2019, Sopron สาธารณรัฐฮังการี