การวิเคราะห์สมรรถนะหน่วยวิจัยตามนโยบาย

Publish Year International Conference 2
2020 inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Design a Curriculum with User-Experience Analysis: Case Study Computing Science Curriculum", International Conference on Blended Learning 2020, 24 - 27 สิงหาคม 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exNalina Phisanbut, exPoonsal Nuchsiri, exPasith Thanapatpisarn, exSittinun Pinthaya, exNoppagorn Panpa, exPiyanat Teinlek, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "A framework for cross-datasources agricultural research-to-impact analysis", The 24th International Computer Science and Engineering Conference 2020, 3 - 5 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย