ผลของอาหารเสริมพรีไบโอติกต่อไมโครไบโอมและหน้าที่ในลำไส้คนสุขภาพดีด้วยการใช้เมแทจีโนมิกส์

Publish Year International Journal 3
2021 exPreecha Patumcharoenpol, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, รองศาสตราจารย์, exGianni Panagiotou, exAnchalee Senavonge, exNarissara Suratannon, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "MetGEMs Toolbox: Metagenome-scale models as integrative toolbox for uncovering metabolic functions and routes of human gut microbiome", PLOS Computational Biology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า e1008487-1-18
2020 exAmornthep Kingkaw, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, รองศาสตราจารย์, exNarissara Suratannon, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPantipa Chatchatee, exSucheewin Krobthong, exSawanya Charoenlappanit, exSittiruk Roytrakul, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "Analysis of the infant gut microbiome reveals metabolic functional roles associated with healthy infants and infants with atopic dermatitis using metaproteomics", PeerJ, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า e9988-1-21
2019 inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, รองศาสตราจารย์, exS. Sobanbua, exS. Siemuang, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exJ. Nakayama, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Protective effect of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 against Salmonella Enteritidis challenge in chickens", Beneficial Microbes, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 43-54