ชุดอุปกรณ์การจำแนกความสุกของปาล์มน้ำมันทะลายโดยใช้เทคโนโลยีการวัดความเข้มของแสงฟลูออเรซเซนซ์