คลื่นการกระตุ้นสามมิติที่ถูกตรึงกับสิ่งกีดขวางคล้ายหลอดเลือด: พลศาสตร์โดยธรรมชาติและผลของสิ่งบังคับจากภายนอก