ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียว Ulva rigida ในประเทศไทยที่มีต่อการย่อยและการดูดซึมไขมัน